Mobito har en egen nettbutikk hvor alle våre forvaltningskunder kan kjøpe mobiltelefoner og tilbehør til nettopriser. Vi samarbeider med One2cel AS som er en del av verdens største distributør av mobiltelefoner om drift av nettbutikken. One2cel står for blant annet innkjøp, logistikk og service.

For å få tilgang til nettbutikken, med det som må være Norges beste priser, må man være forvaltningskunde hos Mobito. Ta kontakt med oss på medlem@mobito.no eller telefon 21 38 11 11 for å få tilgang.

Adressen til nettbutikken er: http://nettbutikk.mobito.no/