Slik jobber vi


Mobito tilbyr bedrifter medlemskap i vårt innkjøpssamarbeid. Vi hjelper din bedrift med å få lavere priser, unik dekning og ingen bindingstid på deres teleabonnement.  Jo flere medlemmer – jo lavere pris oppnår alle. 

Kartlegging

Med fullmakt fra din bedrift vil Mobito kontakte dagens leverandører for å kartlegge deres ulike abonnement og nåværende kostnad, dvs. forbruk og pris, basert på siste fakturaer. Vi gjør jobben for dere. 

Beslutningsunderlag

Mobito vil utarbeide et skreddersydd beslutningsunderlag med den beste løsningen for din bedrift.  Beslutningsunderlaget inkluderer en analyse som viser hvor mye dere eventuelt vil spare på ny løsning, og hva som bør gjøres for å oppnå disse besparelsene. 

Behovsanalyse

Mobito gjennomfører en analyse av din bedrifts fremtidige behov for kommunikasjons-løsninger. Behovsanalysen omhandler krav til dekning, funksjonalitet, kvalitet og individuelle tilpasninger. 


Implementering

Når din bedrift har akspetert løsningen vil Mobito koordinere implementering av ny avtale, inkludert informasjon til alle brukere, eventuelle nye SIM-kort og installering av nødvendige systemer.


Dere har ingenting å tape

Kontakt oss derfor i dag for en benchmarking av deres avtaler. Helt uten forpliktelser.